Educació vial

 

kr

Introducció

El present projecte es desenvolupa com a base teòrica del disseny i programació de les activitats que es proposen per a cadascuna de les etapes educatives en matèria d’educació vial.

Partim d’una realitat social que es desembolica en un mitjà on la circulació de les persones i vehicles fan precís sistemes de regulació per a evitar conflictes, problemes de convivència i sinistres. És una responsabilitat de la societat formar a la seua ciutadania per a fer-la més conscient de la necessitat de tenir comportaments més segurs en l’ús de les vies i vehicles, sobretot en les variables més rellevants en l’accidentalitat.

La proposta s’insereix en els programes i plans implementats des de nivells internacionals (OMS, ONU, UE) per a potenciar la seguretat en tots els països. La nova estratègia, segons estableix l’ONU en el seu Pla Mundial per al Decenni d’Acció per a la Seguretat Vial 2011-2020, pretén ser un element *facilitador, dinamitzador i coordinador de totes les iniciatives a realitzar i la consecució dels objectius des de la perspectiva de la informació, formació i educació vial.

Per açò proposem l’engegada d’un recurs didàctic i formatiu multidisciplinari per a dinamitzar el desenvolupament dels currículums escolars en els quals s’inclou l’educació i la seguretat vial.

A més com a característica diferenciadora i potenciadora de qualitat educativa, es podran engegar altres activitats didàctiques que afavorisquen la formació d’una ciutadania responsable i compromesa mitjançant l’educació en valors.

Finalitat

Desenvolupar un conjunt d’accions educatives dirigides a la població infantil i adolescent per a formar-los sobre les seues responsabilitats com a usuaris de les vies públiques, ja siga com a vianants, viatgers o conductors de vehicles, així com per a sensibilitzar-los sobre els riscos de la circulació.

Tot açò es realitzarà facilitant els coneixements sobre les regles de circulació i creant actituds positives cap al fenomen del tràfic, i connectant aquests coneixements amb el foment d’aptituds de ciutadania responsable en la cura de la seua comunitat. 

Objectius Generals

Ensenyar els diferents senyals i regles de circulació que permeta millorar el comportament en les diferents situacions com a vianant, viatger i conductor als usuaris del parc.
Crear en l’alumnat una consciència clara i segura que els permeta identificar les situacions de risc i poder evitar-les.
Experimentar situacions simulades per a adquirir una consciència ciutadana de respecte per les normes.
Implicar a les persones usuàries (alumnat, professorat, famílies) en el foment d’actituds de respecte de les normes de circulació i de civisme en l’ús de la via pública.
Metodologia

La característica principal del parc és ser un recurs educatiu útil i atractiu, tant per al professorat, com per a xiquets, joves i famílies. Per açò es planteja una metodologia de treball participativa i experiencial, on es complementen i equilibren diferents plantejaments didàctics com: jocs, dinàmiques grupals, recursos tecnològics, quaderns i fitxes didàctiques. Evidentment des d’aquest plantejament cobra una importància fonamental la pràctica sobre un circuit vial que permet simulacions de circulació en ambientacions reals i controlades.

Els continguts i les activitats que es plantegen estan adaptats al desenvolupament evolutiu de les diferents edats de l’alumnat. Dins d’aquests barems pedagògics, s’adaptarà igualment el desenvolupament de cada sessió a les necessitats específiques de cada grup. Per a açò s’estableix un procés de comunicació i participació del professorat, que inclou el contacte previ a la visita per a la detecció de tals necessitats i ubicació curricular del grup.

Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat implicarà tenir en compte les seues característiques evolutiu-maduratives específiques i, en general, el seu nivell de competència cognitiva i metacognitiva i el dels coneixements prèviament construïts. Suposarà assegurar aprenentatges constructius i significatius, a partir del diagnòstic dels coneixements previs que posseeix sobre educació vial, connectant i integrant els continguts i estratègies previs amb els nous per viure i per aprendre.

S’afavorirà l’aprenentatge autònom, per la qual cosa s’intentarà que els alumnes realitzen aprenentatges significatius per si mateixos, aprenent a aprendre. Per a açò és necessari, tal com s’ha comentat, potenciar l’activitat, la participació i la implicació que facilite el diàleg, el debat i la reflexió a l’hora de l’acció.

També requereix motivar adequadament creant situacions que connecten amb els seus interessos i expectatives, partint de les seues pròpies experiències i desenvolupant les activitats d’educació vial. S’ha de propiciar un clima de comunicació, diàleg, cooperació i harmonia, que a més afavorisca la interrelació amb els altres grups (pràctica de tècniques i dinàmiques de grups, repartint competències i responsabilitats a tots els seus membres, desenvolupant les capacitats d’autogestió i cooperació i afavorint l’aprenentatge cooperatiu).

Els continguts d’educació vial seran complementats amb altres activitats d’educació cívica i educació ambiental, igualment adaptades als diferents nivells evolutius dels usuaris.

Es planteja una bateria d’activitats que s’haurà de concretar en funció dels objectius que queden definits. Les activitats complementàries que es puguen realitzar s’emmarquen dins de les següents àrees temàtiques:

EDUCACIÓ VIAL
EDUCACIÓ CÍVICA
EDUCACIÓ AMBIENTAL
EDUCACIÓ EN VALORS

 

 

Horari d'oficina amb cita prèvia:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dimarts i dijous, de 16 a 18 h.

-Direcció:
C/ Alcalde Cano Coloma 15 entl.
46022 València.

-Email: info@culturama.es
-Telèfon: 96 379 94 73

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Acceder
Hola, pincha aquí para abrir el chat
Hola,
¿en qué podemos ayudarte?
En el chat de Whatsapp estaremos en contacto en horario de oficina.