Servei integral d’ocupació

L’ocupació és un dels problemes crucials de la nostra societat, un problema la gravetat del qual es reflecteix tant en les xifres de les persones afectades directament, com en la intensitat dels esforços encaminats a donar-li solució des de les administracions. La situació sociolaboral es mostra complexa, ja que després d’un període de creixement econòmic, des de fa anys ens trobem en un escenari de greu crisi econòmica i financera d’àmbit internacional, i que a Espanya ha repercutit amb especial gravetat en l’increment de la taxa de desocupació.

1. L’ocupació es contempla com un potent factor de socialització dels individus, i facilita la consecució d’una societat més cohesionada en la qual les persones es troben més integrades en la mateixa, aconseguint amb açò un major grau de benestar de la societat en el seu conjunt.

2. L’existència de col·lectius amb especials dificultats en la inserció sociolaboral, com les dones, els immigrants, les persones joves, les persones discapacitades, les persones parades majors de quaranta-cinc anys i els aturats de llarga durada tenen especials dificultats en l’accés al mercat laboral. Açò es veu agreujat per manques d’informació sobre el mercat laboral i de les habilitats necessàries per a planificar i prendre decisions sobre la seua educació, formació, professió i per a gestionar la seua trajectòria professional i la seua cerca d’ocupació.

3. La desocupació no es pot explicar única i exclusivament com a relació quantitativa entre oferta i demanda sense entendre les claus culturals que condicionen als grups socials i la seua posició en el mercat de treball.

4. Els escenaris econòmics i socials canvien cada vegada a major velocitat i és necessari adaptar-se a les noves condicions.

5. Han aparegut en el mercat laboral nous agents i formes organitzatives, que plantegen maneres alternatives d’accés al mercat de treball.

6. Han sorgit noves fonts d’ocupació lligades a les necessitats socials que multipliquen les possibilitats de empleabilitat per a un gran nombre de ciutadanes i ciutadans.

7. El mateix procés de la cerca d’ocupació pot transformar-se en un element integrador dels diferents col·lectius en el seu entorn, facilitant el desenvolupament personal, habilitats socials, la solidaritat i la participació ciutadana.

Aquesta situació obliga a professionals i a entitats socials de la intervenció sociolaboral, a realitzar un esforç en honor de dinamitzar i catalitzar tots els esforços que es realitzen des del municipi, creant les sinergies necessàries amb els diferents actors clau en el mercat laboral, cercant en tot moment tant el rigor i exactitud en les anàlisis, com la claredat i validesa en les intervencions. I per açò plantegem per al servei un programa d’actuació que intervé en els diferents àmbits que afecten a les persones en l’orientació per a l’ocupació. Pretenem treballar en un procés d’orientació intervinguda i personal, en l’àmbit del mercat laboral, del desenvolupament personal, de l’educació-formació i de la promoció social. Complint així, amb una orientació per a l’ocupació integral, desenvolupant itineraris personals cap a la inserció, prevenció, millora i manteniment de l’ocupació.

Horari d'oficina amb cita prèvia:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dimarts i dijous, de 16 a 18 h.

-Direcció:
C/ Santa Teresa 11. Baix.
46920 Mislata (València)

-Email: info@culturama.es
-Telèfon: 96 379 94 73

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies